หน้าแรก » Tag Archives: กฎหมายเกี่ยวกับการต่อเติมบ้าน

Tag Archives: กฎหมายเกี่ยวกับการต่อเติมบ้าน

ดัดแปลง ต่อเติมบ้านอย่างไรให้ถูกกฎหมายควบคุมอาคาร

ดัดแปลง ต่อเติมบ้านอย่างไรให้ถูกกฎหมายควบคุมอาคาร

เมื่อเราอาศัยอยู่ในบ้านสักระยะหนึ่งแล้วนั้น ก็มักจะมีการต่อเติมเสริมแต่ในส่วนต่างๆ ของบ้านนั้น เพื่อให้เข้ากับลักษณะการใช้ชีวิตของเราให้มากที่สุด เช่น บ้านบางหลังอาจจะอยากต่อเติมครัว บ้านบางหลังอยากต่อเติมโรงรถ ซึ่งก็สามารถทำได้ครับ แต่ต้องไม่ขัดกับหลักกฎหมายการต่อเติมบ้าน ประกอบไปด้วยอะไรนั้น เราไปดูกันครับ

1. หากต้องการเปลี่ยนโครงสร้างอาคารโดยที่โครงสร้างนั้นไม่ใช่เหล็ก ปูนหรือคอนกรีต ก็สามารถทำได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการดัดแปลง เช่น ต้องการเปลี่ยนหรือสร้างส่วนใดส่วนหนึ่งในบ้านใหม่ อาจจะเกิดจากสาเหตุเพราะปลวกขึ้น หรือเกิดการเสียหายชำรุดอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ถ้าต้องการต่อเติมหรือดัดแปลงบ้าน โดยมีการใช้ เหล็ก ปูน คอนกรีต เหล่านี้จำเป็นต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับ

2. หากต้องการเพิ่ม หรือเติมแต่งส่วนต่างๆ ที่ไม่ใช่โครงสร้างหลักของตัวบ้าน (เช่น ต้องการเปลี่ยนพื้นกระเบื้องธรรมดาเป็นกระเบื้องหินอ่อน หรือหินแกรนิต เป็นต้น) หากเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักไม่เกินร้อยละสิบไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่ถ้าเกินนั้นต้องแจ้ง ซึ่งน้ำหนักตรงนี้เราไม่สามารถคำนวณได้เองต้องอาศัยวิศวกรในการคำนวณนะครับ

3. หากต้องการเพิ่ม หรือเติมแต่งส่วนต่างๆ ของบ้านขึ้นมา โดยส่วนที่เติมแต่งนั้นไม่ใช่โครงสร้างหลักของตัวบ้าน (เช่น เติมโรงรถ โรงครัว เป็นต้น) และไม่มีน้ำหนักเกินร้อยละสิบของน้ำหนักของบ้านทั้งหมด อย่างนี้ไม่ต้องขออนุญาตเจ้าพนักงานครับ แต่ถ้าเกินนั้นจำเป็นต้องยื่นเรื่องตามระเบียบ

4. หากต้องการเพิ่มหรือลดพื้นที่ของตัวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นชั้นใดก็ตาม และพื้นที่จะเพิ่มหรือลดนั้นมีพื้นที่รวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร ไม่ต้องขออนุญาตไปที่เจ้าหน้าที่ (โดยต้องไม่เพิ่มเสาหรือคานนะครับ) สามารถจัดการต่อเติมได้เลย

5. การเพิ่มหรือลดขนาดพื้นที่ของหลังคา ให้มีเนื้อที่เพิ่มมากขึ้น แต่มีพื้นที่รวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร สามารถกระทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่มีข้อแม้ว่าต้องไม่มีการเพิ่มเสาหรือคานเพื่อรองรับหลังคานั้นด้วย รวมไปถึงไม่ทำให้โครงสร้างเดิมต้องรับน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นเกินกว่าร้อยละสิบด้วยนะครับ

จะเห็นได้ว่า การที่เราจะต่อเติมบ้านนั้น จำเป็นต้องคำนวณดูน้ำหนักจากโครงสร้างต่างๆ ของบ้าน ด้วยและที่สำคัญที่สุดจำเป็นต้องดูกฎหมายหรือข้อห้ามในเรื่องของการต่อเติมบ้านประกอบด้วย หากไม่แน่ใจหรือ ไม่มีความรู้เรื่องนี้แนะนำให้ติดต่อพนักงานท้องถิ่นหรือวิศวกรผู้รับผิดชอบโครงการสร้างบ้านของท่าน และก่อนจะถึงขั้นตอนการต่อเติม ต้องยื่นเรื่องขออนุญาตอย่างถูกต้องเสียก่อน ไม่เช่นนั้นอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเกี่ยวกับการดัดแปลงบ้านได้ครับ